งานวิจัยและวิธีป้องกันโรคต่างๆ

งานวิจัยและวิธีป้องกันโรคต่างๆ คือสิ่งที่ส่งต่อมาจากยุคสมัยต่อยุคสมัย งานวิจัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อะไรที่เราคิดว่าจริงแล้ว แต่เมื่อได้รับการพิสูจน์พิเคราห์ และพิจารณาอย่างละเอียดแล้วนั้น อาจจะเข้ามาหักล้างความคิดเดิมๆออกไป ดังนั้นการติดตาม paper งานวิจัยใหม่ๆ นั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างมาก